Dyner

Danskerne bliver mere og mere interesserede i at købe online, dette er ikke nogen hemmelighed. Men faktisk så er der også flere og flere danskere som køber deres dyner på nettet, og grunden hertil ligger temmeligt klar hvis man tænker over det. I detailhandlen er der ganske få steder man kan købe en dyne, dette gør også at der nærmest er monopol på dyner – samtidig med at udvalget er ens de få steder hvor der ellers kan købes dyner. Online er verdenen anderledes, her har du mulighed for at få dyner, som du ikke kan få i de lokale butikker – det er altså mulighederne der sandsynligvis for mange gør det interessant at begynde og finde dynerne på nettet.

Noget andet som er bemærkelsesværdigt omkring dynemarkedet i Danmark, er at Moskusdun er ganske populært her – men i udlandet nærmest ikke eksisterer. En af de mest oplagte grunde til dette kan være, er at mange af dynerne der sælges i Danmark produceres i Danmark. Det kan som mange nok kan gennemskue resultere i højere priser at have produktionen i Danmark, og derfor må man på anden vis sikre sig at man har produkter som også er konkurrencedygtige i forhold til prisen – hvor den letteste måde at sikre dette på, er ved at udskifte indholdet i dynerne.

Det er også værd at bemærke at der igennem de seneste år har været en stor stigning i prisen på gåsedun, som altså har resulteret i at det kan være meget bekosteligt at få fat i disse eftertragtede råstoffer til de bedste dyner. Når du går online og køber en dyne, så kan du dog sagtens finde EU producerede kvalitetsdyner, som i forbindelse med udarbejdelsen opfylder alle de samme krav som de dyner der bliver produceret i DK – faktisk så har mange af disse flere og bedre certifikater end dansk producerede dyner, kvalitetsmæssigt er der altså ikke noget at komme efter.

Er du i tvivl om kvaliteten af dunene i dynen, så skal du holde øje med Nomite og Downafresh mærkaterne.

Læs også mere på 246.dk/dyner eller besøg Dynemanden.dk!